Climate Explorer

Home — Time series: Demeter Niño indices

Time series

Demeter Niño indices
  analysis DEMETER 1958/1987- 2001
Ensemble means ERA-40 Météo France CERFACS LODYC INGV ECMWF MPI UKMO
variable 1958- 2001 1958- 2001 1987- 2001 1974- 2001 1987- 2001 1958- 2001 1969- 2001 1959- 2001
NINO12 all feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO3 all feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO3.4 all feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO4 all feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
Full ensembles   Météo France CERFACS LODYC INGV ECMWF MPI UKMO
variable   1958- 2001 1987- 2001 1974- 2001 1987- 2001 1958- 2001 1969- 2001 1959- 2001
NINO12   feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO3   feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO3.4   feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
NINO4   feb feb feb feb feb feb feb
    may may may may may may may
    aug aug aug aug aug aug aug
    nov nov nov nov nov nov nov
Back to top